Rumah Idaman Rakyat

Polisi Rumah Idaman Rakyat

Melaksana pembangunan Rumah Idaman Rakyat (RIR) secara konsep bercampur dengan harga jualan rumah tidak melebihi RM350,000 seunit dan harga jualan kedai tidak melebihi RM1,000,000 seunit di atas tanah yang dikurniakan atau usahasama dengan kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan, badan berkanun atau agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.

Pelan Rumah Idaman Rakyat

Harga JualanRumah ≤ RM350, 000
Rumah kedai ≤ RM1 juta

Perumahan BercampurLot Banglo
Unit berkembar
Rumah Teres / kedai
Apartment – 5 ≤ 7 unit

Pemilikan tanahNegeri atau Kerajaan Persekutuan
Badan berkanun
Negeri atau Persekutuan Agensi

Kelayakan pembeliberusia 21 tahun dan ke atas
pendapatan individu ≤ RM7,500
pendapatan isi rumah ≤ RM10,000
OKU atau ibu tunggal (keutamaan)

Pembiayaan
Pembiayaan akhir oleh bank dan SJKP penjamin (rumah dibawah RM150k)

Moratorium
≤ 5 tahun

Kitaran Modal
Infrastruktur dan kerja tanah peruntukan RM83 juta

Perolehan JualanPerolehan daripada jualan akan digunakan untuk membiayai kos projek-projek masa depan RIR

Konsep Pembangunan
Pengenalan konsep pembangunan ‘Honeycomb Perumahan’ di lokasi yang sesuai mengikut pasaran dan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan.

Bekalan Bahan Pembinaan
Menggalakkan penggunaan bahan binaan yang dibekalkan oleh syarikat-syarikat Bumiputera melalui rantaian bekalan diiktiraf, dengan kerjasama SPNB Edar Sdn. Bhd.

Rakan Niaga
Kerjasama di antara RIR dan rakan niaga seperti institusi bank (Maybank/ CIMB dll), Mydin Store dan KFC untuk bersama membangunkan kawasan perumahan terpilih bersama SPNB.